Aan de Stichtse Lustwarande deel 5

Titel: Aan de Stichtse Lustwarande deel 5
Ondertitel: Bekende en minder bekende landgoederen, buitens en villa’s
Auteur: Annet Werkhoven
ISBN: 9789492055972
Verschenen: november 2022
Uitgever: Nabij Producties Nijkerk
Uitvoering: 168 pagina’s, gebonden
Prijs: 20,95

Dit is het vijfde en laatste deel van de serie Aan de Stichtse Lustwarande, waarin Annet Werkhoven opnieuw een prachtig beeld geeft van de ontstaansgeschiedenis en de bewoners van 25 bekende en onbekende landgoederen, buitens en villa’s in de Stichtse Lustwarande.

Annet Werkhoven haalt haar inspiratie en informatie uit archieven en literatuur, maar vooral ook uit vele gesprekken met de huidige bewoners of gebruikers. De geschiedenis van de huizen komt daardoor tot leven.

Ook in dit vijfde deel is bij diverse hoofdstukken door middel van een QR-code een filmpje over dat landgoed te bekijken. Hiermee worden de deuren op bijzondere wijze geopend voor iedereen!

Annet Werkhoven heeft voor haar onderzoek naar de landgoederen, buitens en villa’s in deze serie boeken het Ithaka-stipendium 2017 gewonnen van de sKBL (Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen).

Bestel deze titel via onze verkoopafdeling: verkoop@nabijproducties.nl.

Schalk Toom – drukker voor het verzet

Titel: Schalk Toom
Ondertitel: Drukker voor het verzet
Auteur: Arnoud van Barreveld
ISBN: 9789492055897
Verschijnt: april 2022
Uitgever: Nabij Producties Nijkerk
Uitvoering: 154 pagina’s, gebonden
Prijs: 20,00

Als eigenaar van de Koninklijke Drukkerij in Apeldoorn kwam Schalk Toom, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in contact met vele illegale organisaties, waaronder de PersoonsBewijzen Centrale en de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Hij vervalste samen met zijn vaste ploeg medewerkers heel veel documenten en voerde naar schatting de grootste vervalsingsoperatie tijdens bezet Nederland uit. Later sloot hij zich aan bij de KnokPloeg Apeldoorn en was hij betrokken bij spoorwegsabotage en grootschalige wapendroppings op de Veluwe.

Het verhaal van Schalk Toom, of ‘Koen’, zoals zijn verzetsnaam was, gaat over een onverzettelijke, innemende en zorgzame man met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. De strijd voor de vrijheid van het Nederlandse volk zag hij als zijn roeping.

Deze uitgave kwam mede tot stand door een financiële bijdrage door de Stichting Bevrijding ’45 en door Erfgoed Platform Apeldoorn.

Bestel deze titel via onze verkoopafdeling: verkoop@nabijproducties.nl.

De Wormshoef – waar helden zwegen

Titel: De Wormshoef
Ondertitel: Waar helden zwegen
Auteur: Henrico Hendriksen
ISBN: 9789492055903
Verschijnt: april 2022
Uitgever: Nabij Producties Nijkerk
Uitvoering: 208 pagina’s, gebonden
Prijs: 20,00

Van eind oktober 1944 tot half april 1945 was in ‘Villa de Wormshoef’ in Lunteren de beruchte SD (Sicherheitsdienst) gevestigd. Zij had in de villa een zogenaamde ‘Aussenstelle’, een buitenpost en noodgevangenis. Samen met de Landwacht was de SD verantwoordelijk voor verschrikkelijke martelpraktijken en mishandelingen tijdens de verhoren van honderden verzetsstrijders. Slechts een enkele gevangene slaagde erin te ontsnappen, een aantal heeft de oorlog niet overleefd. Anderen zijn vrijgelaten of weggevoerd naar verschillende concentratiekampen en gevangenissen.

In dit boek worden de gebeurtenissen die te maken hebben met de Wormshoef als een dagboek beschreven: de arrestaties, de verhoren, de ontsnappingen en de fusillades, waarbij alle rauwe feiten worden benoemd. Maar ook de mooie momenten van strijdlustigheid en saamhorigheid worden beschreven. Zo ontstaat een compleet beeld van de gebeurtenissen in deze periode en van de heldenmoed van de verzetshelden die er gevangen zaten.

Henrico Hendriksen schreef dit boek als een eerbetoon aan de mensen die in de Wormshoef gevangen zaten omdat ze in opstand kwamen tegen de bezetter. Omdat elke naam telt…

Van deze titel is na enkele weken een tweede druk verschenen. Alle wijzigingen die in de tweede druk zijn opgenomen, vindt u in bijgaande pdf.

Bestel deze titel via onze verkoopafdeling: verkoop@nabijproducties.nl.

Zij kwamen nooit voor niets

Titel: Zij kwamen nooit voor niets 
Ondertitel: Ongehuwde-moederzorg en vrouwenopvang in de Paula Stichting, Hera en Moviera van 1966 tot 2022
Auteur: Anton van Renssen
ISBN: 9789492055927
Verschijnt: april 2022
Uitgever: Nabij Producties Nijkerk
Uitvoering: 236 pagina’s, paperback
Prijs: 20,00

In januari 2022 is de opvang van Moviera aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek verhuisd naar de Wassenaarweg in Arnhem-Zuid. De verhuizing betekende het einde van een tijdperk. Ruim 55 jaar werden er in Oosterbeek vrouwen en kinderen opgevangen. De eerste jaren kwamen er ongehuwd zwangere vrouwen naar wat toen nog de Paula Stichting heette. Vele van hen deden daar afstand van hun kind. Vanaf 1972 waren het steeds vaker slachtoffers van huiselijk geweld die naar Oosterbeek kwamen. Al deze vrouwen kwamen met een eigen geschiedenis en hulpvraag, maar ook met dromen van een veilige, zelfstandige toekomst.
Deze indrukwekkende geschiedenis is nu vastgelegd in dit boek. Voor iedereen die in deze jaren betrokken was bij de opvang maar ook voor de generaties na ons.

Bestel deze titel via onze verkoopafdeling: verkoop@nabijproducties.nl.

Waarom gebeurt hier niets?

Titel: Waarom gebeurt hier niets?
Ondertitel: Popmuziek & jongerencultuur in Ede, 1960-2021
Auteur: diversen
ISBN: 9789492055880
Verschenen: december 2021
Uitgever: Astrant
Uitvoering: 420 pagina’s, gebonden

 

‘Waarom gebeurt hier niets?’ is het boek over de roemruchte periode van de gemeente Ede en haar jonge inwoners vanaf 1960 tot aan 2021. Zestig jaar pop- en jongerencultuur zijn de rode draad door dit boek vol rock’n’roll, disco, punk en alles er tussenin. Voor sommigen was het een avondje uit, voor anderen een strijd voor een eigen honk maar voor iedereen was het vooral heel veel muziek en saamhorigheid.

Eén ding is zeker: als je dit boek hebt doorgebladerd kun je maar één conclusie trekken: er gebeurde zat!

Dit boek is door Nabij Producties gemaakt in opdracht van Astrant, stichting Centrum voor Popcultuur Ede. Het is daar te bestellen: www.astrant-ede.nl.

Lotte, Hannah & Emmy – Arnhemse meisjes in oorlogstijd

Titel: Lotte, Hannah & Emmy
Ondertitel: Arnhemse meisjes in oorlogstijd
Auteur: Corrine Baard-Post
ISBN: 9789083183336
Verschenen: september 2021
Uitgever: Triple Eight Publishing
Uitvoering: 352 pagina’s, gebonden

Vechten, vluchten of bevriezen – Over keuzes die levensbepalend zijn

Drie vriendinnen op een middelbare school in Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De strijdbare Lotte komt voor een belangrijke keuze te staan, maar wie kan je vertrouwen? Het gevaar van verraad loert ieder moment. Ook voor de onderduikers die haar ouders op de zolder verborgen houden.
Hannah en haar Joodse familie worden voor de keuze gesteld: onderduiken of melden? Zal zij, zoals zoveel Joodse families overkwam, uiteindelijk naar Kamp Westerbork worden gedeporteerd? Of misschien zelfs nog verder?
Emmy komt uit een NSB-gezin. Een keuze van haar ouders, maar wat vinden Emmy en haar broers daar eigenlijk van? En is de vriendschap met haar vriendinnen sterk genoeg om tegenstrijdige standpunten te overbruggen?
De keuzes van hun ouders en van henzelf hebben een diepe impact op hun levens en hun vriendschap. Overleven zij deze onvoorspelbare en verschrikkelijke periode? Overleeft hun vriendschap?

Tegen de achtergrond van historische gebeurtenissen in Arnhem, zoals de Jodenvervolging die in Arnhem in twee grote razzia’s plaatsvond, Operatie Market Garden in 1944 (de Slag om Arnhem) en de daaropvolgende evacuatie, wordt het leven en de ontwikkeling van deze drie meisjes gevolgd vanuit hun eigen perspectief. Naarmate zij ouder worden – en de oorlog gruwelijker – worden keuzes van henzelf en van de mensen om hen heen steeds belangrijker.
Een meeslepend verhaal over jonge mensen in een roerige periode van onze geschiedenis.

Corrine Baard-Post heeft sinds haar jonge jaren een grote interesse in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2000 woont ze in Oosterbeek waar de Slag om Arnhem in 1944 uitgevochten is. Ze vindt het belangrijk dat ook jongeren van nu een indruk krijgen van hoe het leven in oorlogstijd eruit zou hebben kunnen zien voor iemand van hun leeftijd.

Dit boek is door Nabij Producties gemaakt in opdracht van Triple Eight Publishing. Het is daar te bestellen: www.lotte-hannah-emmy.nl.

Op weg – Zes eeuwen weggebruikers tussen Amersfoort en Apeldoorn

Titel: Op weg 
Ondertitel: Zes eeuwen weggebruikers tussen Amersfoort en Apeldoorn
Auteur: Gerjan Crebolder
ISBN: 9789492055866
Verschenen: december 2021
Uitgever: Nabij Producties Nijkerk
Uitvoering: 224 pagina’s, gebonden
Prijs: 20,00

We maken allemaal elke dag gebruik van wegen. Sommige wegen zijn al eeuwenoud, en het is boeiend om te bedenken wie onze voorgangers waren die zich in lang vervlogen tijden voortbewogen over diezelfde weg die we nu nog kennen.
Zo’n eeuwenoude weg is de rijksweg Amersfoort-Apeldoorn, een weg die ooit een hessenweg was, een postweg, maar ook een pelgrimsweg voor gelovigen die op bedevaart gingen naar Maria ter Eem in Amersfoort. En het was een koninklijke weg: nogal wat koninklijke hoogheden verplaatsten zich over de rijksweg van en naar paleis Het Loo. De weg bleek ook een levensader voor de dorpen en steden waar hij doorheen liep, zoals Hoevelaken, Terschuur en Voorthuizen.

Voor iedereen die in de buurt van de weg Amersfoort-Apeldoorn woont, of de weg kent als toerist of recreant, biedt dit boek een doorkijk naar het verleden. Laat u verrassen door de verhalen en achtergronden over de vele en bijzondere weggebruikers die u voor zijn gegaan!

Gerjan Crebolder (1947) woont vanaf zijn vijfde jaar in Barneveld en was in die gemeente vanaf 1977 tot aan zijn pensionering in 2007 gemeentearchivaris. Naast zijn werk schreef of werkte hij mee aan ruim zeventig boeken, brochures en catalogi. Bij Nabij Producties verscheen van zijn hand ‘Barneveldsch fabrikaat‘.

Bestel deze titel via onze verkoopafdeling: verkoop@nabijproducties.nl.

Arbeiderswijken – Een eeuw terug in de tijd in Nijkerk en Nijkerkerveen

Titel: Arbeiderswijken
Ondertitel: Een eeuw terug in de tijd in Nijkerk en Nijkerkerveen
Auteur: Raymond Beekman
ISBN: 9789492055873
Verschenen: november 2021
Uitgever: Nabij Producties Nijkerk
Uitvoering: 108 pagina’s, gebonden
Prijs: 19,95

Meer dan een eeuw geleden waren de woonomstandigheden in Nijkerk en Nijkerkerveen niet altijd even goed. Daar kwam vanaf eind 19e eeuw langzamerhand verbetering in. Er waren particuliere initiatieven, er waren bouwbedrijven die plannen maakten en ook de gemeente ging meewerken om voor de vele arbeiders in Nijkerk en Nijkerkerveen betere huizen te bouwen. Zo ontstonden meerdere straten en wijken, waar arbeiders en hun gezinnen een goed onderkomen kregen. Denk aan de Bagijnenstraat, de Roemerstraat, de Schrassertstraat, de Wullenhovenstraat maar ook aan het Koolhaaspark en de woningen van Ons Belang in Hoevelaken.

Raymond Beekman, die eerder boeken schreef over verdwenen bedrijven in Nijkerk en Nijkerkerveen, heeft zoveel mogelijk van de geschiedenis van die bouwprojecten onderzocht in de archieven en in privécollecties. Ook al is het nodige archiefmateriaal verloren gegaan, toch heeft hij veel weten te verzamelen, waaronder unieke oude foto’s van de straten die iedere Nijkerker en Veender zou moeten kennen.

Bestel deze titel via onze verkoopafdeling: verkoop@nabijproducties.nl.

De zoon van de legende

Titel: De zoon van de legende
Ondertitel: een Connla Quinn mysterie
Auteur: David van den Bosch
ISBN: 9789492055859
Verschenen: september 2021
Uitgever: Nabij Producties Nijkerk
Uitvoering: 148 pagina’s, paperback
Prijs: 9,95

Op een vrijdagochtend nemen Connla Quinn en Shirley Janssen allebei een beslissing, waardoor hun wegen voor het eerst gescheiden worden.
Connla’s pad leidt naar Dublin, waar hij de dader moet vinden van een aanslag op de Ierse held Sétanta. De man is niet alleen een legende. Hij is ook Connla’s vader. Quinn moet een bijzonder ingenieuze misdaad oplossen en stuit al snel op het rijke verleden van zijn familie. Een verleden dat mythische proporties heeft aangenomen…
Shirley krijgt te maken met een vermissing. Jana de Bruijn is van de ene op de andere dag van de aardbodem verdwenen, maar niemand lijkt zich er zorgen om te maken. Niemand, op een oude bekende van Shirley na.

In De zoon van de legende krijgen de mythische verhalen van weleer een plek in het leven van alledag. David van den Bosch schreef niet alleen een ode aan de klassieke detective, maar ook aan een eeuwenoude verteltraditie.

De zoon van de legende is het vierde Connla Quinn mysterie. Met een voorwoord van verhalenverteller Daan van Loon.
Eerder verschenen Het meisje met de hond, Het geheim van Harald Delorge en De dood in het hospice.

‘David van den Bosch weet met zijn luchtige schrijfstijl, die voornamelijk bestaat uit vlotte dialogen, prachtige personages neer te zetten.’
NBD Biblion

David van den Bosch (1982) is schrijver, dichter en verhalenverteller. Zijn liefde voor klassieke detectives als Nero Wolfe, Sherlock Holmes en Columbo inspireerde hem tot het schrijven van de Connla Quinn mysteries.

Bestel deze titel via onze verkoopafdeling: verkoop@nabijproducties.nl

NB: de Connla Quinn mysteries zijn ook leverbaar als set van 4 delen, voor slechts € 25,00.

Dagboek van het laatste oorlogsjaar september 1944 – september 1945

Titel: Dagboek van het laatste oorlogsjaar september 1944 – september 1945
Ondertitel: Een Nijkerksche kroniek
Auteur: Frans Kragt Hzn.
ISBN: 9789492055743
Verschenen: januari 2020
Uitgever: Stichting Oud Nijkerk
Uitvoering: 208 pagina’s, paperback

In dit dagboek van het laatste oorlogsjaar 1944-1945 beschrijft de onderwijzer Frans Kragt Hzn. de belangrijkste gebeurtenissen die zich afspeelden in Nijkerk op de Veluwe. Elke dag noteerde hij wat hij meemaakte of wat hem ter ore kwam over de praktijken van de Duitsers tijdens de bezetting, de slachtoffers, de beschietingen, de trekkers op zoek naar voedsel, tot aan de feesten van de bevrijding en hoe de maanden erna het leven langzaam weer op gang kwam.

Dit boek is door Nabij Producties gemaakt in opdracht van Stichting Oud Nijkerk. Het is bij Museum Nijkerk te koop, of te bestellen via de mail: info@museumnijkerk.nl.